Öğrenci Danışmanlıkları

Felsefe Bölümü öğrencilerinin danışmanları aşağıdaki listede belirtilmiştir.


1. Sınıf öğrencilerimizin danışmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Kelikli (Dahili: 1076)
2. Sınıf öğrencilerimizin danışmanı Ar. Gör. Berk Utkan Atbakan (Dahili: 1237)
3. Sınıf öğrencilerimizin danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Çıvgın (Dahili: 1232)

Tel: (0378) 501 10 00 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: aozercan@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi