Bölüm Tanıtımı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FELSEFE Bölümü)
Eğitim Süreci
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. Dört yıl boyunca alınması gereken zorunlu dersler felsefe tarihiden felsefenin temel disiplinlerine ilişkisine kadar geniş bir yelpaze çizer. Zorunlu dersler ile öğrencilerin alan hakkında temel bilgilere sahip olması sağlanmakta iken seçmeli dersler ile öğrenciler kendi arzu ettikleri alanlarda derin bilgilere erişebilmektedirler. Öğrencilerimiz Farabi Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde bir yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim görebilirler.

Felsefe Bölümü’nün amacı sistematik ve eleştirel düşünmeyi öğretmektir. Bu yüzden hedefimiz öğrencilere çok boyutlu bir eğitim-öğretim anlayışı kazandırmak, bir konuyu eleştirel ve derinlemesine analiz etmeyi öğretmek ve mesleklerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olacak genel kültür bilgisini sunmaktır. Mezunlarımız toplumun aydın kesimleri ve toplumu aydınlatan bireyler olarak bilgi ve bilimin topluma yayılmasında adeta birer köprü görevi görürler.

Bölümümüz öğrencileri metafizik, epistemoloji, ahlak, estetik, mantık, siyaset felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi ve bilim felsefesi gibi alanlarda dersler alırlar. Öğrencilerimiz birbirini tamamlayan bu dersler sayesinde felsefe alanında donanımlı bir bilgi birikimine sahip olarak lisans programını tamamlarlar. Ayrıca öğrencilerimizin öğretmen olarak atanabilmeleri için gerekli olan sosyoloji, psikoloji ve mantık dersleri de bölümümüzde verilmektedir.

Çalışma Alanları
Felsefe Bölümü mezunları ülkemizde bugün itibariyle akademisyenliğin yanı sıra formasyon eğitimi alarak orta öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilir, çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirme birimlerinde, reklamcılık sektöründe ve medya kuruluşlarında istihdam imkânı bulabilmektedir.